MKB-bedrijven verzoeken Malmström importheffingen te herzien

 In Businessnieuws

60 Europese MKB-bedrijven uit 13 verschillende EU-lidstaten hebben een dringend verzoek aan Handelscommissaris Malmström gestuurd, meldt LEVA-EU. In de brief leggen de importerende bedrijven uit waarom de commissaris het voornemen van de Commissie om heffingen tot 79,3% te leggen op de invoer van elektrische fietsen uit China zou moeten herzien.

De 60 bedrijven bestempelen dit plan als “een extreem zware straf voor ongefundeerde dumpingbeschuldigingen”. Het verzoek van de 60 MKB-bedrijven wordt ook ondersteund door 27 Europese bedrijven die actief zijn in de e-bike-sector, maar geen elektrische fietsen importeren uit China. De brief kreeg verdere steun van niet-Europese bedrijven die actief zijn in de e-bike-sector en van Chinese e-bike-monteurs. De lijst met ondertekenaars bevat in totaal 176 namen, maar is vertrouwelijk.

“Dumpingmaatregelen moeten altijd gebaseerd zijn op drie pijlers: dumping op de EU-markt, schade aan de EU-producenten en een oorzakelijk verband tussen beide,” aldus LEVA-EU. “Het belangrijkste argument voor dit verzoek aan commissaris Malmström, is dat de Commissie geen schade heeft kunnen vaststellen. Integendeel, de Commissie heeft zelf economische prestatie-indicatoren opgesteld, waaruit blijkt dat de EU-producenten fit en gezond zijn.” De volgende lijst met percentages wordt hiervoor als ondersteuning gepresenteerd:

– Verkoopvolume: + 21%
– Productievolume: + 29%
– Productiecapaciteit: + 35%
– Werkgelegenheid: + 40%
– Arbeidskosten: -10%
– Winstgevendheid: + 25%
– Investeringen: + 77%
– Rendement op investering: + 103%

De 60 importeurs concluderen dat de intentie van de Commissie om heffingen op te leggen tot 79,3% er is zodat de EU-industrie (31 bedrijven volgens de Commissie) haar winst zou kunnen vergroten met een magere 0,9% (percentage van de omzet) ten koste van een naar schatting 150 Europese kmo’s. Volgens de briefschrijvers stelt dit de volledige economische doeltreffendheid van het opleggen van dergelijke heffingen ter discussie, die resulteren in extreem hoge kosten en een enorme impact hebben op zowel importeurs als consumenten in de Unie, terwijl het voordeel voor de bedrijfstak van de Unie ronduit marginaal is.

Op 18 december komen de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten in het Comité voor handelsbeschermingsinstrumenten bijeen om hun definitieve oordeel te vellen over het voorstel. Deze brief markeert de laatste inspanning van het collectief van Europese importeurs van elektrische fietsen, ondersteund door LEVA-EU, om het voorstel van de Commissie voor het instellen van dumpingheffingen te bestrijden. Het collectief wacht nu op het definitieve besluit van de Commissie, aangekondigd voor januari 2019, waarop zij mogelijk verdere acties zullen ondernemen.

Recent Posts
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Not readable? Change text.